Cookies

We gebruiken cookies om de beste ervaring op onze website te bieden. Kijk hier voor meer informatie over welke cookies we gebruiken of om deze uit te schakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ondersteuning en begeleiding

Leerlingbegeleiding

Een kind dat goed in zijn vel zit, leert ook goed. Portus Meridiem doet er alles aan om elke leerling de begeleiding te geven die bij hem/haar past. Zowel op het gebied van leren, als in de persoonlijke ontwikkeling en in de omgang met anderen. Op Portus Meridiem hebben wij oog voor iedere leerling persoonlijk.

De mentor (leerdoelcoach)

Iedere klas heeft een mentor (leerdoelcoach) die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en de ouders. De mentoren (leerdoelcoaches) begeleiden leerlingen met het leren studeren, huiswerk maken en in de omgang met elkaar. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig dan de stamgroepleraar kan bieden. Dan kunnen we het ondersteuningsteam op de school inschakelen.

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator en een schoolmaatschappelijk werker en, afhankelijk van de behoefte, ook uit een remedial teacher, begeleider passend onderwijs en counselor. Het ondersteuningsteam werkt zowel aan het voorkomen van problemen als aan het oplossen van tóch ontstane problemen. De ondersteuning vindt altijd plaats in samenwerking met de stamgroepleraar van de leerling. Indien nodig kan via de ondersteuningscoördinator ook ondersteuning van buiten de school ingezet worden, het gaat dan bijvoorbeeld om een psycholoog.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers, leerlingen en ouders die ongewenste omgangsvormen op de werkvloer vertrouwelijk willen aankaarten. Een belangrijke taak van de vertrouwenspersoon is de ondersteuning/begeleiding van medewerkers en leerlingen die een melding maken over ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie.

Andere belangrijke taken zijn het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon. Daarnaast adviseren ze ook in het veiligheidsbeleid van de school en bieden ondersteuning bij de klachtenprocedures volgens de klachtenregeling van het schoolbestuur (Portus-CVO).

Bij ons school zijn dat:

Mw. W.J.G. van Veldhuizen (w.j.g.van.veldhuizen@cvo-portus.nl)
Mw. M. de Wit (m.de.wit@cvo-portus.nl)

Vormen van ondersteuning

Elke school heeft beschreven welke voorzieningen de school leerlingen kan bieden. Dat staat in het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel dat is opgenomen op de website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Koers VO.

LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding)

Op onze school verzorgen de stamgroepleraar en de decaan samen de Loopbaan Oriëntatie Begeleiding.

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) is een doorlopend programma gedurende de leerjaren dat de leerlingen op Portus Meridiem verblijven. De leerlingen worden door middel van een groot aantal activiteiten voorbereid op hun verdere schoolloopbaan en toekomstig beroep. Een greep uit deze van deze activiteiten: mentorlessen, bedrijfsbezoeken, voorlichtingen en scholenmarkten.

Leerlingen zullen vanaf de start van het schooljaar verslagen van hun activiteiten gaan vastleggen in een digitaal portfolio zodat zij gedurende hun schoolloopbaan kunnen terugkijken en reflecteren op hun eigen ontwikkeling. Dit alles met als uiteindelijk doel tot een verantwoorde en juiste keuze voor hun vervolgstudie te kunnen komen.

Pestprotocol

Wij willen dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op Portus Meridiem. Dat is een basisvoorwaarde om te kunnen groeien en leren. Om pestgedrag te voorkomen heeft Portus Meridiem heeft een pestprotocol opgesteld. In dit protocol staat hoe wij omgaan met (digitaal) pestgedrag en welke methoden en activiteiten wij inzetten om pesten te voorkomen.

Sociale media

Sociale media bieden ons een mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze school. Maar verkeerd gebruik kan onze leerlingen en medewerkers schaden. Wij hebben een protocol opgesteld voor de omgang met sociale media.

  • Privacy-overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Privacy-overzicht

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren. Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren. Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies. Wil je niet (alle) cookies goedkeuren? Dan kun je hiernaast cookies aan- en uitzetten. Meer informatie over de cookies die wij bijhouden en de partijen waarmee wij samenwerken, vind je in ons cookiebeleid.

Noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies moeten te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij je voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Cookies van derden

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook-pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Aanvullende cookies

Deze website maakt momenteel geen gebruik van aanvullende cookies/services.

Privacy en cookies

Meer over onze privacy- en cookieverklaring.